Комплексна автоматизація
бізнесу
Управління і облік в єдиній системі
Безкоштовна демонстрація
Отримай відповіді на питання від фахівця
Підберемо програму що максимально відповідає потребам вашого бізнесу, і проведемо її демонстрацію
(067) 470-93-70 / (063) 975-28-18
Отримати консультацію
Наш фахівець відповість на ваші питання
Комплексна автоматизація
бізнесу
Управління і облік єдиній системі
BAS Комплексне управління підприємством
інноваційне ІТ-рішення
для середнього та малого бізнесу
 • Управління фінансами (бюджетування)
 • Витрати і розрахунок собівартості
 • Моніторинг та аналіз показників
 • Управління відносинами з клієнтами CRM
 • Управління продажами
 • Управління виробництвом
 • Управління складом/запасами
 • Управління закупівлями
 • Управління персоналом і розрахунок зарплати
 • Регламентований облік
Порівняння з іншими рішеннями
Моніторинг та аналіз показників
 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Реалізація принципу контролю "День-Тиждень-Місяць"
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
Витрати і розрахунок собівартості
 • Облік фактичних витрат за видами діяльності в розрізах
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у НЗВ
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції
 • Надання даних про структуру собівартості випуску
Управління фінансами
 • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів
 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • Еквайринг (платіжні карти)
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • Маршрути погодження заявок
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів
 • Відкладене відображення проводок в обліку
 • Прив'язка проводок до документів без трансформації
Бюджетування
 • Настроювані види бюджетів і розширена аналітика
 • Моделювання сценаріїв
 • Управління бюджетним процесом
 • Підтримка декількох валют
 • Табличні форми введення і коригування
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • Розширений фінансовий аналіз
Управління персоналом і розрахунок зарплати
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу (уніфіковані звітні форми і внутрішнья аналітична звітність)
 • Облік відпрацьованого часу (різні методи)
 • Розрахунок зарплати персоналу, різні системи оплати: погодина (у т.ч. тарифна), відрядна та їх різновиди
 • Обчислення регламентованих податків та відрахувань
 • Показники ефективності при розрахунку винагород
 • Розрахунок утримань із заробітної плати
 • Взаєморозрахунки з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю
Управління відносинами з клієнтами CRM
 • Формування стратегії відносин з партнерами
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами
 • Досьє клієнта, партнера
 • Картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • Претензійна робота
 • Моніторинг виконання угод
 • BCG-аналіз
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів
Управління продажами
 • Управління ефективністю процесів продаж та угод
 • Воронка продаж, моніторинг стану продаж
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки
 • Розширене управління замовленнями клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • оздільний облік в розрізі партнерів (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Звітність та інвентаризація по взаєморозрахункам
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за параметрами
Управління закупівлями
 • Контроль умов поставок
 • Планування закупівель на підставі планів продажів, виробництва та невиконаних замовлень
 • Оформлення замовлень постачальникам і їх контроль
 • Аналіз виконання додаткових умов за договорами
 • Різні схеми приймання товарів від постачальників
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, матеріалах
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі
Управління складом і запасами
 • Складна ієрархічна структура складів
 • Управління адресним складом
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб
 • Облік багатооборотної тари
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Товари на складах за строками придатності
 • Управління доставкою
 • Товарний календар
Управління виробництвом
 • Плани виробництва складаються на конкретні часові періоди виконання
 • Планування напівфабрикатів з урахуванням загальної виробничої тривалості їх виготовлення
 • За даними планів формується потреба на забезпечення і закупівлю матеріалів
 • Виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт.
 • Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців і дозволяє оформити багатопередільного бесполуфабрикатном виробничі процеси,
 • Формування собівартості окремих партій випуску.
Регламентований облік
 • Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України
 • Підготовка обов'язкової (регламентованої) звітності
 • Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізований відповідно до норм Податкового кодексу України
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних
BAS ERP
BAS КУП
BAS УТ
CRM і маркетінг
Продажі
Продажі робіт з переробки сировини
Закупівлі
Склад
Забезпечення потреб
Забезпечення за рахунок власного виробництва
Казначейство
Матеріальне планування
Планування виробництва
Планування матеріальних потреб виробництва
Планування виробничих потужностей
Зарплата і кадри
Позамовне виробництво
Управління виробничими потужностями
Управління складом виробу
Параметричні настройки специфікації
Розвузловання виробу
Управління матеріальними потоками у виробництві
Оперативна реєстрація виробничого процесу
Оперативна реєстрація випуску продукції і витрачання матеріалів
Облік незавершеного виробництва
Регламентований облік
Бухгалтерський облік за національними стандартами
Податок на прибуток
ПДВ
Облік за МСФЗ
Управлінський баланс
Бюджетування
Бюджетна модель
Автоматизація бюджетного процесу
Моніторинг
Витрати
Фінанси
Бюджетування
Персонал
CRM
Продажі
Закупівлі
Склад
Моніторинг та аналіз показників
 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Реалізація принципу контролю "День-Тиждень-Місяць"
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
Витрати і розрахунок собівартості
 • Облік фактичних витрат за видами діяльності в розрізах
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у НЗВ
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції
 • Надання даних про структуру собівартості випуску
Управління фінансами
 • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів
 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • Еквайринг (платіжні карти)
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • Маршрути погодження заявок
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів
 • Відкладене відображення проводок в обліку
 • Прив'язка проводок до документів без трансформації
Бюджетування
 • Настроювані види бюджетів і розширена аналітика
 • Моделювання сценаріїв
 • Управління бюджетним процесом
 • Підтримка декількох валют
 • Табличні форми введення і коригування
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • Розширений фінансовий аналіз
Управління персоналом і розрахунок зарплати
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу (уніфіковані звітні форми і внутрішня аналітична звітність)
 • Облік відпрацьованого часу (різні методи)
 • Розрахунок зарплати персоналу, різні системи оплати: погодина (у т.ч. тарифна), відрядна та їх різновиди
 • Обчислення регламентованих податків та відрахувань
 • Показники ефективності при розрахунку винагород
 • Розрахунок утримань із заробітної плати
 • Взаєморозрахунки з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю
Управління відносинами з клієнтами
 • Формування стратегії відносин з партнерами
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами
 • Досьє клієнта, партнера
 • Картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • Претензійна робота
 • Моніторинг виконання угод
 • BCG-аналіз
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів
Управління продажами
 • Управління ефективністю процесів продаж та угод
 • Воронка продаж, моніторинг стану продаж
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки
 • Розширене управління замовленнями клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Роздільний облік в розрізі партнерів (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Звітність та інвентаризація по взаєморозрахункам
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за параметрами
Управління закупівлями
 • Контроль умов поставок
 • Планування закупівель на підставі планів продажів, виробництва та невиконаних замовлень
 • Оформлення замовлень постачальникам і їх контроль
 • Аналіз виконання додаткових умов за договорами
 • Різні схеми приймання товарів від постачальників
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, матеріалах
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі
Управління складом і запасами
 • Складна ієрархічна структура складів
 • Управління адресним складом
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб
 • Облік багатооборотної тари
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Товари на складах за строками придатності
 • Управління доставкою
 • Товарний календар
Спробуй демо-версію 10 днів безкоштовно!
Спробуй демо-версію 10 днів безкоштовно!
Детальний аналіз діяльності
Широкий спектр аналітичних звітів і графічних форм
Ви зможете:
 • Відстежувати цільові показники
 • Проводити розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Розшифровувати показники з деталізацією до окремих господарських операцій
 • Оцінювати факт минулих періодів і планувати діяльність
 • Своєчасно виявляти відхилення від плану
Особливості ІТ-рішення
Висока надійність, продуктивність
і масштабованість системи

Мобільність, зручна робота через інтернет

Індивідуальна настройка інтерфейсу для користувачів

Можливість підключення різних функціональних частин рішення без програмування (зміни продукту)


Безкоштовна презентація
Особливості ІТ-рішення
Висока надійність, продуктивність
і масштабованість системи

Мобільність, зручна робота через інтернет

Індивідуальна настройка інтерфейсу для користувачів

Можливість підключення різних функціональних частин рішення без програмування (зміни продукту)
Замовити розрахунок вартості системи
Дізнатися умови програми підтримки малого та середнього бізнесу ЄБРР
ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ

У Вас є можливість отримати
Грант на проект автоматизації
по програмі підтримки малого та середнього бізнесу ЄБРР
Залежить від кількості
користувачів та версії рішення
НАШІ ПРОЕКТИ
16 років досвіду - 1067 проектів - 110 фахівців
Сквирський комбінат хлібопродуктів
Автоматизація бухгалтерського обліку, оперативного обліку виробничих процесів, комерційної діяльності (планування продажів і виробництва, облік реалізації продукції, планування надходження грошових коштів і графік платежів).
ТОВ "БІХАЙВ"
Завод з виробництва меду
Автоматизовані бізнес-процеси узгодження заявок на витрачання грошових коштів (час узгодження та оплати скоротився з кількох днів до години), контроль лімітів витрачання коштів і платіжний календар.
МНВК "Станко Груп"
Виробництво та продаж обладнання розливу рідких і в'язких продуктів
Автоматизація оперативного і управлінського обліку на підприємстві.
Торговий дім "Чарівниця"
Оптова торгівля кондитерськими виробами
Автоматизований управлінський і оперативний облік, аналіз і планування, торгові, фінансові та складські операції.
ТОВ "САРС-АГРО"
Оптова торгівля добривами
Автоматизований оперативний торговий і управлінський облік, бухгалтерській і податковий облік, розрахунок зарплати
ТОВ "Будстальмонтаж"
Будівельні роботи та виробництво металоконструкцій
Автоматизовано ведення бухгалтерського та податкового обліку, кадровий облік і розрахунок зарплати, управлінська звітність
А також багато інших проектів для підприємств промисловості, торгівлі та сфери послуг
5 причин працювати з РАСК. ІН-АГРО
20 000+ робочих місць
автоматизовано спеціалістами РАСК.ІН-АГРО

Центр ERP
Входимо в ТОП-3 Центрів ERP в Україні

Розробник ІТ-рішень
Комплекс послуг від розробки до обслуговування

Супровід BAS, 1С:Підприємство
Сертифікований Сервісний партнер

320 сертифікатів
підтверджують кваліфікацію наших фахівців
Оцініть, наскільки ІТ-рішення допоможе в управлінні бізнесом
Продемонструємо можливості системи і надамо розрахунок вартості
Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 20
(067) 470-93-70 | (063) 975-28-18 | (099) 188-45-16
E-mail: info@inagro.com.ua

Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 20